Първата среща на проекта #SAFER „Социални компетенции и основни права за предотвратяване на тормоза“ беше проведена в ZOOM на 8 април 2021 г.

Целта на проекта SAFER е да развие и приложи иновативен метод за превенция на насилието и тормоза в училище, като насърчава приобщаващото образование и стъпва върху подобряване на социалните и гражданските компетенции и на знание, насърчаване на общи позитивни и демократични ценности и права, не само на ниво ученици и училища, но и на ниво общност.