ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος SAFER πραγματοποιήθηκε στις 8 Απριλίου 2021 και διεξήχθηκε διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας ZOOM. Ο σκοπός του Προγράμματος SAFER είναι να αναπτύξει και να θέσει σε εφαρμογή μία καινοτόμο μέθοδο πρόληψης της σχολικής βίας και του εκφοβισμού για την προώθηση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Η εν λόγω μέθοδος βασίζεται στην ενίσχυση της […]