ПЪРВА СРЕЩА

Първата среща на проекта #SAFER „Социални компетенции и основни права за предотвратяване на тормоза“ беше проведена в ZOOM на 8 април 2021 г. Целта на проекта SAFER е да развие и приложи иновативен метод за превенция на насилието и тормоза в училище, като насърчава приобщаващото образование и стъпва върху подобряване на социалните и гражданските компетенции […]