ПОЧЕТЕН СОСТАНОК

Почетниот состанок на проектот #ПОБЕЗБЕДНИ „Социјални компетенции и фундаментални права за спречување на булинг“ се одржа на платформата ZOOM на 8 април 2021 година! Поради пандемијата COVID-19 состанокот беше организиран на интернет. За време на средбата, партнерите дадоа кратки описи на нивните организации и координаторот на проектот презентираше преглед на проектот, следните задачи и целта […]